Monday Sep 11, 2023

#2 Refidim - wstawiennicy

Fragment konferencji o wstawiennictwie w Biblii i sześć świadectw (sióstr i współpracowniczek) o towarzyszeniu duchowym kapłanom.

Copyright 2023 All rights reserved.

Version: 20230822